POP AUTO SERVICE

About Us

    POP Auto Service มีวัตถุุประสงค์ในการก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าของรถยนต์, เครื่องยนต์และระบบช่วงล่างให้กับลูกค้าที่ใช้รถ Toyota ทุกรุ่น รถยนต์ในยุคปัจจุบันได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงระบบต่างๆ ให้ทันสมัยใช้งานง่ายอีกทั้งยังอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานหรือเจ้าของรถ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์ต่างๆ เกือบร้อยเปอร์เซนต์จะถูกควบคุมโดยระบบอีเล็คทรอนิคส์แทบทั้งสิ้นไม่เว้นแม้แต่ระบบเครื่องยนต์ที่นับวันยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเครื่องยนต์ระบบหัวฉีดในปัจจุบันที่ได้ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าไปทำให้การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถรุ่นใหม่ ๆ นั้นค่อนข้างซับซ้อนมากขึ้นและอาจใช้เวลานานในการตรวจหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น หากอาศัยเพียงประสบการณ์ของช่างเพียงอย่างเดียวเหมือนสมัยก่อนดูเป็นเรื่องยาก ดังนั้นการใช้เครื่องมือตรวจเช็คที่มีเทคโนโลยีที่รองรับกับระบบของเครื่องยนต์ในยุคปัจจุบัน จะทำให้การตรวจเช็คนั้นมีความเที่ยงตรงและแม่นยำมากกว่าจากเหตุผลข้างต้น

    ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีของเครื่องมือตรวจเช็คระบบต่าง ๆ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากในขณะที่หลายๆบริษัทได้พยายามคิดค้นเครื่องมือตรวจเช็คที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำให้ทันกับเทคโนโลยีของยานยนต์ในปัจจุบันที่ใช้ในการตรวจเช็คระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่อยู่ในเครื่องยนต์รวมทั้งหน่วยประมวลผลหรือที่เราเรียกกันติดปากกันว่า”สมองกล ECU” หรือ “ECM” ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจเช็คอีกด้วย

    ด้วยเหตุผลนา ๆ ประการอีกทั้งทีมงานมีความคิดที่จะจัดทำบริการนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของบรรดาลูกค้าหลายๆ รายที่พยายามลดรายจ่ายในทุกๆ ด้านจนบางครั้งรู้สึกอึดอัดกับการใช้ชีวิตประจำวันไปตามๆ กันอันเป็นผลจากพิษเศรฐกิจที่นับวันค่าครองชีพแทบทุกส่วนมีแต่ปรับตัวขึ้นตลอดเวลา จนทำให้ทางทีมงานพยายามพัฒนารูปแบบของการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีของวงการยานยนต์ในปัจจุบันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าที่มาใช้บริการกับเราจะได้รับความพอใจจากบริการ

Print Friendly, PDF & Email